apadrina-una-llengua6

© Jordi Badiella, 2009

Caçalera: Francesc Rovira

NIVELL: ESO.

ÀREA: Llengües.

TEMPORITZACIÓ: Una sessió d’una hora per a l’apadrinament i una sessió d’una hora per a la presentació oral del blog a l’aula.

ORGANITZACIÓ: Cal presentar l’activitat a l’aula i deixar un temps, potser una setmana, perquè l’alumnat cerqui la llengua que apadrinarà i l’enviï al correu del professor. Tot seguit es fa l’apadrinament : l’alumne fa una exposició oral de la llengua que ha apadrinat tot explicant els motius i les circumstàncies que l’han  portat a apadrinar-la i el profesor l’edita al blog.

També és recomanable visionar:

llengues-dafrica3

Llengües d’Àfrica, llengües a Catalunya (5′).

ESPAIS: aula.

MATERIALS: ordinador i projector.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.

2. Tractament d’informació i competència digital.

3. Competència d’aprendre a aprendre.

CONTINGUTS

Procediments

1.    Cerca d’una llengua en perill d’extinció.

2.    Consulta guiada de webs.

3.    Exposició oral.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

1.    La desaparició de les llengües.

2.    La cerca en un web.

Valors, normes i actituds

1.    Valoració de la diversitat lingüística.

2.    Interès per conèixer els recursos d’Internet. 

OBJECTIUS

L’alumnat, en acabar l’EduBlog, hauria de ser capaç de:

1. Mostrar sensibilitat davant la diversitat lingüística.

2.    Reflexionar sobre la desaparició de les llengües.

3.    Utilitzar el blog en la tasca escolar.

La reproducció d’articles i d’imatges d’aquest blog s’acull a l’article 32 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril (BOE número 97, de 22 d’abril).

Aquest blog està sota una Llicència de Creative Commons.


Anuncis