Es valorarà la qualitat de la informació sobre la llengua apadrinada i la correcció lingüística a l’hora d’escriure.

Es farà un seguiment de l’alumnat per a l’avaluació, que tindrà en compte el resultat final (80%) i l’exposició oral de la llengua apadrinada (20%).

Anuncis