La mort de les llengües és un problema molt greu que, pel que sembla, no genera en les persones la preocupació que provoca la desaparició d’espècies animals o vegetals que, tot sigui dit de pas, estan molt menys amenaçades.

Aquest problema, però, com tants d’altres, pot començar a solucionar-se si en som sensibles. Això vol dir: coneixem el problema i volem participar a trobar una solució.

Per això, aquest EduBlog proposa apadrinar una llengua: cercar una llengua amb poc parlants i interessar-nos-hi.

Apadrinar una llengua pot ser el primer pas cap el coneixement i el respecte de la diversitat lingüística i, per tant, cap a la salvació de les llengües en perill d’extinció!

Anuncis