Nom de la llengua: canela

Nombre de parlants: aproximadament 350 parlants

Lloc on es parla: a l’est de Brasil concretament al marge dret del riu Tocantins.

Curiositats: els apaniekrà, un altre nom que se’ls  diu a les persones que parlen el canela són monolingües fins als 5 anys, quan comencen a aprendre
portuguès. L’ús del portuguès dins de la comunitat, tanmateix, es redueix a
contactes puntuals amb comerciants, metges, funcionaris i professors. Les llengües apaniekrà, ramkokamekrà i kraho van ser considerades varietats dialectals d’una
mateixa llengua, el canela.

Anuncis