Nom de la llengua: Bacairí

  • Nom autòcton: Kurâ.
  • Altres noms: Bacairi,  bakairi, kurâ.
  • Família: Carib.
  • Branca: Amazones meridional.
  • Grup: Bakairí.

Nombre de parlants: aquesta llengua,  la parlen 1.000 parlants aproximadament.

Lloc on es parla: aquesta llengua es parla a Amèrica, al territori de Brasil, al sud de l’estat de Maco Grosso.

Curiositats:
Es desconeix l’origen de la denominació bacairí, que es remunta al segle XVIII.
L’auto denominació kurâ significa ‘éssers humans’. El bacairí té certa semblança amb altres llengües del carib, com ara l’arara o el kuikuro, explicades per la proximitat
geogràfica.

S’observen variacions dialectals degudes a dos grups que pertanyen a una mateixa raça que va viure fragmentada en dos grups separats fins ben entrat el segle XX.

La població és majoritàriament bilingüe bacairí – portuguès. La primera escola de la comunitat data dels anys 1970.

Anuncis