Nombre de parlants: Entre 40 i 277 persones.

Lloc on es parla: Colòmbia: centre-sud del departament del Vaupés, curs mitjà del riu Apaporis i curs del Canamarí i afluents, i zona indígena del municipi de Mitú; departament d’Amazones, zona indígena Mirití-Paraná, municipi de Leticia.

Curiositats: Formen part del sistema exogàmic multilingüe del Vaupés amazònic. En aquesta àrea, que comprèn territori colombià i brasiler, hi ha un conjunt d’ètnies que mantenen, a més d’altres relacions, una xarxa d’intercanvis matrimonials. Es tracta de grups que parlen majoritàriament llengües de la família tucano, tot i que també en formen part alguns que parlen llengües de la família arawak. Segons aquest sistema, cada persona ha de casar-se amb algú que parli una llengua diferent de la seva (és a dir, de la del seu pare). Les dones casades van a viure al poble del marit, però transmeten la seva llengua als fills. Així, doncs, trobem un sistema multilingüe en què tothom parla dues llengües, la de la mare i la del pare, i sovint també tucano. Els cabiyari mantenen intercanvis matrimonials bàsicame amb els barasana, però també amb els tatuyo. Els seus enemics tradicionals són els tucano i els karijona.

Anuncis