Nombre de parlants: 300 parlants.

Lloc on es parla: Burkina Falso (Mali), Costa de Marfil, i Gàmbia.

Curiositats: El grup indivisible de les lletres “ng” representa tant el (ŋɡ) so de l’espanyol “família” com el de (ŋ) “santo”.

Anuncis