*Nombre de parlants:* Té menys de 50 parlants.

*Lloc on es parla:*Es parla al NO de la Rússia europea.

*Curiositats:*Aquesta llengua només la parlen algunes persones grans de
Rússia i a més mai se n’ha fet un document escrit d’ella ni existeixen
associacions culturals que la defensin. Una altra curiositat és que aquesta
llengua no s’ha fet mai servir en àmbits escolars i això ha fet que
s’anés perdent poc a poc.

Anuncis