*Nombre de parlants:* 550 parlants.

*Lloc on es parla: *es parla a la regió dels dos costats de Riu Putumayo i
també a l’Equador.

*Curiositats*: la gent de l’Equador que parlen aquesta llengua es consideren
colombians. Hi han altres noms per aquesta llengua com: Sioni, Pioje,
Pioche-Sioni, Ganteyabain…

Anuncis