Nombre de parlants: 5.

Lloc on es parla: Pampas.

Curiositats: És una llengua aillada, i els seus altres noms són:

a. Gennaken
b. Northern Tehuelche
c. Pampa

Anuncis