Nombre de parlants: 100 parlants.

Lloc on es parla: Perú (Amèrica del Sud).

Curiositats: Mashco és un nom despectiu. Absolutament tots els que parlen el Piro, són monolingües, és a dir, que només parlen el Piro.

Anuncis