Nombre de parlants:1.500

Lloc on es parla: Al país de Paraguai, concretament a la regió Sur-Oest
Curiositats:

– la llengua té noms alternatius com Enimaca, Enimaga, Maca, Macá, Mak’á
o Maká.
– L’utilitza gairebé tota la població, però concretament els ancians i
els preescolars monolingües (d’una sola llengua) en entorns familiars, al
poble o a l’església.
– Tot i que la llengua en si havia tingut millors temps sembla ser que
està recuperant força.

Anuncis