Nombre de parlants: té 749 parlants.

Lloc on es parla: al centre d’ Àfrica.

Curiositats: no es pot escriure en aquesta llengua.

Anuncis