Nombre de parlants: Entre 1 i 24 parlants queden en el món.

Lloc on es parla: EL lloc on és parla és l’ Equador a la província de Pastaza.

Curiositats: Segons dades de 1980, el grup ètnic estava format per 150 persones, però només unes quantes persones grans parlaven Zàparo.

Anuncis