*Nombre de parlants: *1.500 parlants a Kapingamarangi i 1.500 en el llogaret
de Porakiet a Ponape, nombres de parlants total: 3000 (segons el cens del
1995).

*Lloc on es parla:*  a Kapingamarangi* *i en el llogaret de Porakiet a
Ponape.

Anuncis