NOMBRE DE PARLANTS: 3 parlants.

LLOC ON ES PARLA: Austràlia.

CURIOSITATS: És una llengua  que quan es morin els seus parlants restants no existirà ni rastre d’ ella.

Anuncis