Nombre de parlants: 1.230.
Lloc on es parla:  Àfrica, el Congo.

Curiositats: L’activitat rebel de la gent de Bwisi ha fet que aquesta
llengua sigui més difícil de comunicar. Després d’uns quants anys d’intentar
que aquesta llengua sigui més important han aconseguit que la bíblia es
traduís a aquest idioma.

Anuncis