Nombre de parlants: 500 parlants (1995).

Lloc on es parla: es parla al Nepal.

Curiositats: aquesta llengua també por ser anomenada;  Athpare , que es refereix al grup tècnic per Belhere i Athpariya que tenen enllaços culturals, però no es reconeixen les seves diferències lingüístiques.

Anuncis