*Nombre de parlants: *4 persones, a l’any 1998, per tant, probablement
estigui extinguida.
*Regió on es parla:* Diverses regions de Perú.(A l’extrem nord-est del
Departament Madre de Dios, tocant al riu Piedras).
*Altres noms:* Cujareno, Cujareño o Mashco.
*Curiositats:* Aquesta llengua, es considera ja una llengua morta, ja que
els seus pocs parlants no la parlen com a llengua materna.

Anuncis