*Nombre de parlants: *6.000 parlants segons el cens de l’any 2003.

*Lloc on es parla: *Ghana (Àfrica).

*Curiositats: *el Chakali es una llengua bastant censurada a Ghana. Tot i
això, la parlen tant persones grans com nens, però el Govern imposa la idea
que no es parli a casa, és a dir, que no s’utilitzi el Chakali per a ús privat. L’anglès és
l’idioma oficial de l’estat.

Anuncis