Població: 3.814 a Espanya.

Regió on es parla: Vall d’Aran.

Altres noms: Aranés, Aranese, Arnais, Aranese Occitan Dialectes: Baish Aranès, Mijaranés Aranès, Naut Aranès.

Curiositats: És una varietat de l’Occità, una llengua que es parlava a les actuals: Espanya, Italia, i Mònaco. Era una de les llengües més importants de l’Edat Mitjana. Aquesta llengua s’ha conservat gràcies a l’aïllament físic de la Vall d’Aran, es troba darrere dels Pirineus i només està connectada a la resta de Catalunya per un túnel.

Percentatge: el comprèn 6712 88.88%. El sap parlar 4700 62.24%. El sap llegir 4413 58.44%. El sap escriure 2016 26.69%. Gairebé el 90% dels aranesos l’entenen i un 65% el poden parlar. Malgrat tot, es troba en una clara situació de minorització en relació al castellà i al català. Algunes paraules en Aranès:

CATALÀ        ARANÈS

Festa               Hèsta

Lluna               Lua

Mel                   Mèu

Castell             Casteth

Ella                   Era

Cabra               Arrir

Riure                Craba

Anuncis