Nombre de parlants: aquesta llengua la parlen 20 parlants des de l’any 1996.

On la parlen: és parlada a la Regió, a Patagònia i en una illa de Wellington al sud de Xile.

Curiositats: l’any 1698 francès Jean de la Guilbaudière va recopilar el primer testimoni sobre la llengua, des de llavors s’han recopilat més de quinze vocabularis en diverses dates i diverses localitats de Patagònia. Aquests vocabularis es limiten a centenars de paraules aïllades i algunes frases breus.

Anuncis