Nombre de parlants: sis.

Lloc on es parla: Austràlia occidental, Golf d’Almirantazgo, área lluny del nord Kimberleys.

Curiositats: aquesta llengua té noms alterns com: gamberre, gambre, gamgre, guwan i kambera.

Anuncis