Nombre de parlants: 600 l’any 1987 (no hi ha dades actuals).

Lloc on es parla: es parla al nord est de la Colòmbia Britànica, al nord oest d’Alberta, a Chateh, i a Fort Nelson.

Curiositats: el nom de Beaver també és el nom d’una tribu na-dené de Canadà. Na-dené és el nom d’un grup de llengües ameríndies (són tots aquells idiomes parlats a Amèrica abans de l’arribada de Cristòfor Colom pels ameridins nord-americans i pels ameridins sud-americans) de l’Amèrica del Nord. El subgrup més important és l’atapascà, que inclou, entre altres, el navaho (o navajo), el kiowa i l’apatxe.

Molts dels parlants acostumen a parlar aquesta llengua i l’anglès.

Anuncis