Nombre de parlants

: 5000 a Lituània.

Lloc on es parla:

: es parla molt a la ciutat de Tarkai a Lituània.

Curiositats: Els seus parlants s’anomenen caraïtes i són de religió jueva, però no segueixen les regles talmúdiques.

TRADUCCIÓ DEL KARAIM AL CATALÀ

Atamyz, ki kiokliardia, machtavlu bolhej birligi adyjnyn…
Pare nostre que ets al cel, sigui santificat el teu nom…

Anuncis