Nombre de parlants: 500 parlants.

Lloc on es parla: Sierra Leone. Entre la costa de Sherbro i Vai, al llarg del riu Krim.

Curiositats: La religió de la regió és el Muslim. Només Hi ha7 o 8 pobles on es parla. Existeix un 44% o 45% de similitud amb el Sherbo, i un 34% amb la llengua de Northern Bullom. Aquesta última, també anomenada Bullom So, es troba també a Sierra Leone, i al mateix temps també té 500 parlants.

Anuncis