Nombre de parlants: 50.
Lloc on es parla: Kenya.
Curiositats: El renaixement de la llengua, és difícil, per culpa de l’elevada edat dels parlants. A l’oest de Kenia hi ha Mukogodo el bosc, tradicionalment la casa de la gent de Yaaku. El Yaaku lluita pel reconeixement de la seva identitat i el control del seu territori. I per reanimar la llengua, els ajuden especialistes holandesos.

Anuncis