Nom de la llengua: Aranès.

Nombre de parlants: 3814.

Lloc on es parla: Espanya.

Curiositats: És un derivat de l’Occità, per això té el nom alternatiu d’Occità Aranès.

Degut a la seva pertinença a l’Estat espanyol, l’aranès és sotmès a influències pesants de la llengua castellana i alhora del català. Així l’aranès ha incorporat aquestes darreres dècades una allau de neologismes “hispànics” com actuar, empresa, foment, impartir, increment, laborau, matrícula, oficina o sol·licitud al seu vocabulari tècnic.

Un problema similar ocorre amb l’occità de l’estat francès que rep un allau de gal·licismes, i l’occità de les Valls Occitanes (estat italià) que rep una munió d’italianismes.

Anuncis